Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru, akademik Muxtar İmanov Azərbaycan – Ermənistan hərbi toqquşmaları ilə bağlı olaraq müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara, ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən ictimai xadimlərə müraciət ünvanlamışdır. Həmin müraciətin Azərbaycan, ingilis və rus dillərində mətnini diqqətinizə çatdırırıq.

Akademik Muxtar İmanovAkademik Muxtar İmanov BDU-nun Filologiya fakültəsində ustad dərsi keçmişdirMuxtar Kazımoğlu-İmanov “Söz” Akademiyasının üzvü seçilib“MUXTAR KAZIM OĞLU İMANOV. BİOBİBLİOQRAFIK GÖSTƏRİCİ” İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
Dilimiz, nitqimiz və qayğılarımızMəmmədhüseyn Təhmasib və folklorumuzun bəzi ağrılı nöqtələri


© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.