Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   

Dissertasiyalara verilən rəylər

 

2006

•  Qədimov Əsgər Nadir oğlu. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti. Doktorluq dissertasiyası (10.01.01). − Naxçıvan, 2006.

 

2008

•  Eyvazov Seyfəddin İbrahim oğlu. Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası (10.01.01). – Bakı, 2008.

•  Əliyev Ramil Manaf oğlu. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları (Azərbaycan mifoloji mətnləri əsasında). Doktorluq dissertasiyası (10.01.01). – Bakı, 2008.

•  Sadıqzadə Nigar Nurəddin qızı. XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitində ədəbiyyatşünaslıq məsələləri (10.01.01). − Naxçıvan, 2008.

 

2009

•  Əliyeva Gülşən Teymur qızı. Azərbaycan füzulişünaslığının tarixi inkişaf mərhələləri (10.01.01). – Bakı, 2009.

 

2012

•  Mehdiyeva Şəhla Mehdi qızı. Nizami yaradıcılığında qadın şəxsiyyəti konsepsiyası ( 10.01.01 ). – Naxçıvan, 2012.

 

2015

•  Abbasova Ülviyyə Vaqif qızı . İngilis dilinə bədii tərcümədə epitetlərin verilmə üsulları (Cingiz Abdullayevin əsərləri əsasında) (5714.01). – Bakı, 2015.

•  Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanlıların adət və inancları. Doktorluq dissertasiyası ( 5102.01  ). – Bakı, 2015  

 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.