Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   
YETİŞDİRMƏLƏR

 

2012

•  Əliyeva Rəna Ağacan qızı. Mövlud Süleymanlının yaradıcılığında folklor motivləri (10.01.09). – Bakı, 2012.

•  Hüseynova Aynur Məhəmməd qızı. Azərbaycan folklorunda su stixiyası ilə bağlı inamlar (10.01.09). – Bakı, 2012.

 

2013

•  Rzayev Tahir Musa oğlu. Müasir Azərbaycan nəsrində epos ənənəsi (5719.01). – Bakı, 2013.


2015

•  Coşkun Jalə Zaman qızı. Türk və rus sehrli nağıllarının tipologiyası (5719.01). – Bakı, 2015.

•  Qarayev Səfa Pənah oğlu. Azərbaycan folklorunda mifoloji xaos (5719.01). – Bakı, 2015.

•  Quliyev Hikmət Valeh oğlu. Azərbaycan folklorunda müdrik qoca arxetipi (5719.01). – Bakı, 2015.

 

2016

•  Əliyeva Şəfəq Fəxrəddin qızı. Azərbaycan folklorunda Şah Abbas obrazı (5719.01). – Bakı, 2016.

 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.